Publikáció beküldése

Tisztelt Leendő Szerzőnk!

 Két online médiumban kínálunk Önnek publikálási lehetőséget.

 • Amennyiben a tudományos közlemények követelményeinek megfelelő, lektorált tanulmányt kíván megjelentetni, erre az Opus et Educatio open access folyóirat Munkaügyi Szemle elnevezésű rovatában van lehetőség.
 • A munka világa aktuális gyakorlati problémáira reflektáló rövidebb tanulmányok, elemzések és szakértői vélemények, a szakma újdonságaira, eseményeiről készült beszámolók, recenziók a Munkaügyi Szemle online változatában jelenhetnek meg.

Minden közleményt archiválunk, és a jövőben szerző, cím és témakör szerint visszakereshetők és korlátozás nélkül letölthetők lesznek.

A megjelentetésre szánt publikációt MS Word formátumban e-mailhez csatolva várjuk a munkaugyiszemle(at)gmail(dot)com címre.

A levélben vagy magában az anyagban a következőket feltétlenül kérjük szerepeltetni: 

1. A publikálás helye és formája

 • az Opus et Educatio Munkaügyi Szemle rovatában lektorált tanulmányként, vagy
 • a MunkaügyiSzemle online változatában (megjelenés esetén az MTMT-be feltölthető). 

2. Publikáció címe

3. Szerző(k) neve (több szerző esetén abban a sorrendben, ahogy a közleményben látni kívánják)

4. Szerző(k) tudományos fokozata, munkaköre, munkahelye

5. Ha van, saját weboldal címe, ha nincs, akkor pár soros szakmai bemutatkozás (csak az Opus et Educatio-ba szánt tanulmánynál)

6. E-mail cím(ek)

7. Kívánja-e, hogy e-mail címe a folyóiratban megjelenjen? igen – nem

8. A szerző(k)ről készült fotó(k) (az Opus et Educatio-ba szánt tanulmánynál)

9. A téma indoklását, az elemzés módját és a legfontosabb megállapításokat tartalmazó 80-120 szóból álló absztrakt.

*

Kérjük, hogy az alábbiak figyelembevételével készítse elő publikációját:

 • A cikkek terjedelme a tartalomtól, illetve műfajuktól függően változó, de 30.000 karakternél (szóköz nélkül) hosszabb tanulmányt sajnos nem áll módunkban elfogadni.
 • A tanulmányok fejezetekre, alfejezetekre (kivételes esetben még egy további szerkezetei egységre) tagolhatók. A szövegben a leglényegesebb kifejezések, mondatok kiemelése egy módon, bold (vastag) szedéssel történhet.
 • Az ábrákat minden esetben továbbszerkeszthető kivitelben kérjük megadni.
 • Az ábrák, táblázatok számsorait (az ábrák mögött lévő számsorokat is!) külön is kérjük megadni Exel formátumban.
 • Az irodalomjegyzékben szereplő forrásmunkák megadásának formája:
  • Magyar szerző: teljes névvel. Külföldi szerző: vezetéknév, keresztnév első betűje.
  • Folyóirat esetén: Szerző(k) neve (évszám): Publikáció címe. Folyóirat. Évfolyam. Szám. Oldalszám.
  • Könyv esetén: Szerző(k) neve (évszám): Kiadvány címe. Kiadó. Kiadás helye.
 • Szövegen belül hivatkozás az irodalomjegyzékre: (Vezetéknév, évszám: oldalszám)
 • A kézirat lezárásakor élő internetes hivatkozás (link) megjelölése lehetséges. (az utolsó letöltés dátumával)

Előre is köszönjük, hogy a fentiek figyelembe vételével megkönnyítette együttműködésünket.