Reflexió „A fenntartható munkaerőpiac dilemmája” című vitaanyaghoz

A szerző jelen írásában igyekszik a vitaanyag valamennyi pontjához kritikai észrevételeket tenni, amiben felhasználja saját kutatási tapasztalatait. Ezek alapján értékeli alapvetően hasznosnak a szerzők vitaanyagát. Utal azonban arra, hogy az empirikus kutatást a szakirodalom felhasználásával elméleti szinten is indokolt megalapozni.

PDF