Impresszum

1957-2013   Munkaügyi Szemle               ISSN 0541-3559

2014 -          Munkaügyi Szemle Online   eISSN 2064-3748

----------------------------------------------------------------------

2020 -          Új Munkaügyi Szemle          eISSN 2677-1306

https://www.metropolitan.hu/uj-munkaugyi-szemle