Létezhetünk-e "LÉT"-nélkül?


LÉTEZHETÜNK-E "LÉT" NÉLKÜL?

A munka mennyiségének folyamatos fogyása fontossá teszi a hagyományos értelemben vett munkaerőpiacról kiszoruló tömegek megélhetési forrásaival való foglalkozást. Nemzetközi szinten ez már hosszabb idő óta napirenden van, bár még kevés eredmény született. A közelmúltban látott napvilágot a LÉT-munkacsoport jóvoltából egy hazai kezdeményezés, amely azonban a választási kampányba keveredve politikai felhangokat kapott, és így, bár élénk vitát váltott ki, de a polémiában a szakmai szempontok nem kaptak kellő figyelmet. A cikk a LÉT-tanulmány tartalmának fontosságára és időszerűségére kívánja felhívni a figyelmet úgy, hogy megkísérli elkerülni az egyoldalú megközelítéseket.

A következőkben a cikk befejező gondolatait idézzük:

Magyarországon is – hozzáférhetőségük ellenére – csak szűk körben ismertek az e témakörben folytatott kutatások és eredményeik. A LÉT tanulmány alkotói tehát komoly múlttal rendelkező, nemzetközi szinten is működő szakmai műhelyek gondolataira is támaszkodhattak.

Az alapjövedelem bármely formájának, így a LÉT-pénznek a bevezetését ellenzők, elutasítók averziója igen gyakran azon alapszik, hogy egyfajta ingyen pénznek tekintik az így kiosztott jövedelmeket. Ki-ki ízlése szerint a szegényektől, vagy a gazdagoktól sajnálja ezt jobban, s ezért elveti közteher- és adóbefizetéseinek ilyen célra történő fordítását. Ez a hozzáállás nagyfokú információhiányra vall mind a már működő szociális védelmi rendszerekkel kapcsolatosan, mind a különböző javaslatokat illetően, s gazdasági, társadalmi helyett emocionális alapokra helyezi az állásfoglalást. A jelenleg működő rendszerek is tartalmaznak esetenként jövedelmi helyzettől független „ingyen pénz” jellegű elemeket, csak máshogy hívják.

Egy társadalomban alapkérdés, hogy miként viszonyul a társadalom egyéneivel kapcsolatos felelősségéhez, kötelességeihez. A létbiztonság megteremtésében mindig a közösségi, makroszintnek van nagyobb mozgástere, mint az egyénnek. A társadalom tagjaitól saját kielégítő létük megteremtésében elvárható aktivitást nem alábecsülve, a döntéshozók tudása, értékrendje, érzékenysége lesz meghatározó a különféle gazdasági és társadalmi csapdákba beszorult tagjainak rövid és hosszú távú kimenekítésében, vagy további tartós leszakadásában. Jelenleg a magyar társadalomban nem látszik kellő nyitottság az egyre növekvő szegénység megállítására, a folyamat visszafordítására, ezért is bír kiemelkedő jelentőséggel a Lét tanulmány nyilvánosságra hozatala és az eddig megvalósultnál mélyebb, bölcsebb, távlatosabb kitárgyalása.

 

Lapszám: 
2014/4