Az emberierőforrás-menedzsment szerepe a válság kezelésében és a hazai kis és középvállalkozások versenyképességének alakításában

A tanulmány a Versenyképesség kutatás aktuális fordulójának adataira támaszkodik. A felmérési időszak 4 éve (2009-2013) során az emberierőforrás-menedzsmentnek a válság kezelésében és a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének alakításában játszott szerepét elemzi. Többek között olyan kérdéseket vizsgál, hogy mely HR tevékenységi területeknek tulajdonítanak a felsővezetők a legnagyobb jelentőséget a válságból történő kilábalás során; milyennek ítélik a HR terület teljesítményét ezekben, illetve az Ulrich féle szerepek hozzájárulásai szerint; továbbá az ezek mentén elkülöníthető klaszterek hogyan jellemezhetőek a külső változásokra adott reakciók, illetve a pénzügyi és szervezeti eredményesség szempontjából. 

letöltés

 

 

Lapszám: 
2015/3