Fókuszban

2016. december végéig folyik az Európai Bizottság által ez év tavaszán indított széles körű konzultáció, amely keretében az európai polgárok (így Ön is!) a szociális jogok jövőbeli európai pillérének előzetes tervezetét véleményezhetik.

Trendek, vélemények

Összefoglaló az MKT Munkaügyi és Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának a 2016. évi Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskeméten, szeptember 16-án tartott szekcióüléséről

Három éve írtunk a ki nem vett szabadság "prolongálásának" illetve megváltásának indokolatlanul szigorú szabályozásáról. A téma - közeledik az évvége - ma is aktuális. (archív)

A jegyzet szerzője teljes körűen vázolja a foglalkoztatást támogató eszközöket, és arra figyelmeztet, hogy a foglalkoztatáspolitikai eszközök közötti arányok módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazásakor a teljes eszközrendszert célszerű figyelembe venni.

A közeljövőben a Corvinus Egyetemen szakmai fórumot rendeznek a köztulajdonban álló vállalatok munkaügyi kapcsolatairól. Az esemény folytatása a közszolgálati illetve a közalkalmazotti területek munkaügyi kapcsolatairól rendezett vitáknak. Ez utóbbiról készült korábbi beszámolónkat itt olvashatja.

Tanulmányok

Az emberiség újabb civilizációs fordulatot él át. Az új civilizáció felé vezető pálya fontosabb jellemzőit, irányát az ún. megatrendek megismerésével tudjuk megismerni. A tanulmány e sajátos szemléletmód alapjainak felvázolása után hat, az emberierőforrás-gazdálkodás szempontjából is releváns megatrendet vesz szemügyre.

A cikk bemutatja a fővárosi hajléktalan személyek munkaerő-piaci helyzetét, és egy ezzel kapcsolatos, 2013-15 között végzett panelkutatás alapján kitér a hajléktalanok foglalkoztatási problémáinak kezelésére hivatott állami fenntartású közfoglalkoztatási rendszerek működésére.