Fókuszban

Beszámoló az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 2017. május 16-án tartott tudományos üléséről, amely azokat a főbb tényezőket, trendeket, lehetőségeket és problémákat tekitette át, amelyekkel kapcsolatban szorosabb együttműködésre van szükség a társadalmi gyakorlat és a tudomány között

Trendek, vélemények

 A Magyar Tudomány című folyóiratban jelent meg Simonovits András Nyugdíjmodellek – belülről című, a közgazdaság-tudományinál hangsúlyozottan szélesebb rétegek „beavatását” célzó tanulmánya. A jegyzet a dolgozat főbb gondolatainak ismertetésére vállalkozik – rendhagyó kiemelésekkel, kiegészítésekkel és észrevételekkel.

A 20 kulcsfontosságú elvet és jogot tartalmazó szociális jogok pillére iránytűül szolgál a megújított konvergencia-folyamat számára, melynek célja a munka- és életkörülmények javítása Európában.

A Közép-Kelet-Európába, ezen belül hazánkba irányuló kínai tőkebefektetések, valamint az azok fogadásához szükséges humánpolitikai feltételek alakulásáról tartott közös szakmai rendezvényt az MKT Munkaügyi valamint Nemzetközi Gazdasági Szakosztálya.

Tanulmányok

A munkaerő-piaci adatok az utóbbi időben igen kedvezően alakultak, de ahhoz, hogy ez fenntartható, továbbfejleszthető legyen – a versenypiaci kereslet gazdasági növekedéstől függő alakulásán túl – új, második piaci kezdeményezések is kellenének. Ennek egyes elemei ma is adottak, ezeket kellene/lehetne aktív programmá szervezni. (archív) 

A cikk célja, hogy a HR-esek megismerkedjenek azokkal a kutatási eredményekkel, amelyeket a nemek tudománya (gender studies) az utóbbi években feltárt. Öt HR rendszert áttekintve megállapíthatjuk, hogy a nemsemleges (gender neutral) HR rendszerek biztosítják a nők és férfiak legmegfelelőbb munkáját. (archív)