Fókuszban

A távozó munkavállalók jelentős része a vezetőjük és köztük felmerült problémák miatt hagyja el munkahelyét. A szerző szerint néhány jól megtervezett, átgondolt lépés fordulatot is hozhat ebben a nehéz helyzetben.

Trendek, vélemények

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete március 24-én a konferenciát szervezett a Bizottság 2017. évi országjelentéséről. Délután az egyik kerekasztal beszélgetésen az emberi erőforrások aktuális helyzetének kötetlen megvitatására került sor.

Összefoglaló a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi és Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának 2017. március 2-án tartott közös szakmai rendezvényéről. Előadók voltak: Csaba László, Szelényi Iván és Mihályi Péter.

Valuch Tibor jelenkori társadalmat bemutató, negyedszázadot átfogó könyve – többek között – arra keres választ, milyen egyéni és csoportos élet- és túlélési stratégiák alakultak ki a rendszerváltást követően Magyarországon. A recenzió a kötet azon főbb gondolatainak ismertetésére vállalkozik, amelyek a foglalkoztatási vonatkozásokat közvetlenebbül érintik. 

Tanulmányok

A rendszerváltozás 80-as évekbeli előzményeivel együtt a kollektív munkajogban is gyökeres átalkulást hozott. Ezek az eredmények azóta folyamatosan erodálódnak. A szerző az 1945-től 1989-ig tartó időszak munkajogának áttekintésével igyekszik megtalálni a hiányzó szolidaritás gyökereit.

A tanárképzés várható megújítása során fontos, hogy a folyamatelvű, a munkaerő-piaci változásokra felkészítő  életpálya-építési kompetenciák elsajátítása és alkalmazása váljon a pedagógusképzés részéve. Ennek építőelemeit a pedagógusok pályalélektani, pályaismereti és alkalmazott közgazdaságtani felkészítése alkothatja. A pedagógusok szerepkörének kibővítésével együtt érdemes újragondolni a pályaorientációs tanácsadók és a tanárok feladatmegosztását.

A profi sportegyesületeket az eredményesség, a megmérettetés mindennapos. Így a klasszikus munkaszervezetek számára is tanulságos lehet, hogy a leadership szemlélet hogyan tudja pozitívan befolyásolni a profi sportklubok eredményeit. A szerző három, kiemelten támogatott csapatsport jeles képviselőivel készített interjúkat.