Fókuszban

A jegyzet a digitális gazdaság kialakulásának egyik feltételét, az internethasználat mai jellemzőit tekinti át. A diverzifikálódó internetezést tágabb összefüggésben, a kulturális szokások, illetve időráfordítások környezetében helyezi el, s vázolja a változások rövid távú foglalkoztatási szerkezeti hatásait.

Trendek, vélemények

Az ELTE Társadalomtudományi Karával együttműködő Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Munka Világa műhelyének 2016. májusi fórumbeszélgetése az önkéntes munka világában kalandozott.

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Államtitkársága a digitális gazdaság és foglalkoztatás kérdéseit tekintette át 2016. május 12-én a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében.

A kormányhivatalokba integrált, így önállósággal alig rendelkező munkaügyi szervezet Európában meglehetősen szokatlan megoldás. A cikk röviden bemutat egy teljesen más logika szerint felépült hálózatot.

Tanulmányok

A foglalkoztatáspolitika elvi modelljeinek kialakításakor egy a végrehajtást szolgáló eszközt akkor kritizáljunk az alacsony hatásfokú működésért, ha tisztáztuk, hogy mi is volt valójában a cél, és az ahhoz megfelelő eszközt választottuk-e. A szerző ebből az alapállásból gondolja végig a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, mint célt, és ennek részeként a közfoglalkoztatást, mint eszközt.

A cikk a munkaügyi vitákat vizsgálja. Arra a következtetésre jut, hogy a viták túlnyomó része különböző okok folytán nem válik nyílt vitává. Mindez összefügg azzal, hogy 2010 óta az érdekegyeztetési rendszerben fontos intézmények szűntek meg, illetve a sztrájktörvény módosítása megnehezítette a sztrájkok szervezését. Ennek következtében nem alkalmazhatóak azok a vitarendezési eljárások, amelyeket a munkajog lehetővé tesz.

A szerző egy közgazdász szemén keresztül mutatja be a munkaerőpiac vizsgálatának elméleti talpköveit. Tematikus elemkészlete felöleli a modellalkotás lényegét, a modell alkotóelemei tulajdonságainak tárgyalását, szereplőinek optimális viselkedését alapvetően a versenyzői környezet szabta korlátok között, végül a piaci egyensúly kialakulását.