Fókuszban

Tisztelt Leendő Szerzőnk! Három online felületen kínálunk Önnek publikálási lehetőséget: 1) MunkaügyiSzemle.hu  weboldalunkon, 2) az Új Munkaügyi Szemle online szakfolyóiratban, 3) az Opus et Educatio szakmai folyóiratban. Bővebben: Publikáció beküldése 

Elemzések, vélemények

Amikor a cikk éppen két éve megjelent, a távmunka egy kétségtelenül perspektívikus, mégis perifériális jelenség volt a munka világában. Mára státusza jelentősen megváltozott...

A gazdasági válságnak a munkavállalókat sújtó kezelése a vállalatok iránti bizalomvesztést idézi elő. A CSR - a felelős működés - lehet az egyik eszköz, amely megakadályozza, hogy ez a folyamat irreverzibilis legyen. A szerző ajánlásai ma is aktuálisak.

A szerző a korábbi válság kezelésének tapasztalatai alapján fogalmazott meg a jelenben is hasznosítható szempontokat a vállalat tudástőkéjének átmentésére, s így a vállalkozás életképességének fenntartására.

A Munkaügyi Szemle átalakulása miatt a szerzők nagyívű tanulmánya két részletben formailag két különböző online folyóiratban látott napvilágot. Itt egybefűzve tesszük közzé a tartalmilag teljesen egységes tanulmányt.

Krónika

Az MKT Munkaügyi Szakosztálya március 5-i rendezvénye a nem magyarországi állampolgárok hazai foglalkoztatásának legfontosabb aspektusai bemutatását célozta meg. A meghívott előadók kiválasztása jól tükrözte, hogy a témának számos érintettje van, csakis széleskörű nézőpontból érdemes foglalkozni vele. 

A járvány miatt két nehéz helyzetbe került ágazat szakszervezeti vezetőjét kérdeztük, hogy mit tudnak tenni a munkavállalók érdekében. 

Lényeglátó figyelemfelhívás egy nagy sikert aratott kötetre, amely a mindennapjainkat már végletesen átszövő internetes kommunikáció és média történetét, elméletét és jelenségeit mutatja be izgalmas szellemi impulzusokat keltve az olvasóban.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2020. január 1. napján hatályba lépett módosítását a munkavédelmi szakma nagy figyelemmel kísérte. Ezúttal a módosítás még a szokásosnál is komolyabb visszhangot váltott ki. Jelen írás ezeket a változásokat és a változásokat kísérő szakmai kérdéseket veszi sorra. 

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet legújabb Munkaerőpiaci Tükör kiadványa a 2018-as statisztikai adatokra fókuszál a magyar munkaerőpiaccal kapcsolatban. Középponti témaként a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét vizsgálja a magyar gazdaságban. A statisztika körképen túlmenően, a fiatalok iskolázottsága és elhelyezkedési problémái is fókuszba kerülnek e rövid összegző cikkben.