Fókuszban

Nem hagyományosan vett szakcikket, hanem egy szubjektív monológot olvashatunk e publikációban. A szerző Vukán Györggyel folytatott beszélgetései alapján a zene és a menedzsment első megközelítésben talán meglepő, de jobban belegondolva végül is kézenfekvő egyezőségeiből von le tanulságokat. (archív)

Trendek, vélemények

Az Európai Bizottság munkaügyi, szociális hírekről tudósító augusztusi hírlevele értelmében az európai állampolgárok 39%-a nem engedheti meg magának azt, hogy legalább egy hétig az otthonából kimozdulva pihenhessen.

A cikkben a szerző röviden összefoglalja, hogy miért véli indifferensnek a nyugdíjak finanszírozása szempontjából a munkaképes korúak csökkenő létszámát, miközben kétségtelen, hogy az időskorúak létszámának rohamos és feltartóztathatatlan növekedése a közeljövő egyik kiemelt társadalmi-gazdasági feszültségforrása.

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya júniusi pódiumbeszélgetésének résztvevői a foglalkoztatás mai helyzetét, eredményeit, ezek fenntarthatóságát, illetve a hazai foglalkoztatás bővítésének lehetőségeit elemezték. 

Tanulmányok

A komplex társadalmakban és bizonytalan munkaerőpiacokon a hatékony pályafutás kulcskérdése az egyén felkészítése és képessé tétele a megjósolhatatlan élethelyzetek és karrier döntések kezelésére. Ez a cikk Krumboltz nevéhez kötődő pályaeshetőségi elmélet bemutatásával a szükséges hazai szemléletváltást sürgeti.

Az elkötelezettség divatos fogalom, amelyet azonban nagyon sokféleképp értelmeznek, és hatásairól, alakíthatóságáról sokféle, gyakran leegyszerűsítő vagy éppen illúziókat keltő nézet van forgalomban. A szerző célja, hogy áttekintse, rendszerezze az elkötelezettség fogalmáról, hatásairól, alakíthatóságáról kialakult nézeteket, külön kitérve a  juttatások szerepére. 

A cikk szerzője összegyűjtött és értelmezett az emberi tőke értékesülésével kapcsolatos számos olyan forrásmunkát és idézetet, amelyek több értizedes szervezetfejlesztési, HR tanácsadási tevékenysége során számára mértékadó igazodási pontként szolgáltak.