Az érett korú munkavállalók, mint humán tőke. Az oktatás szerepe foglalkoztatásuk növelésében

A 45 év feletti korosztály munkaerő-piaci szempontból különösen veszélyeztetett helyzetben van Magyarországon. A probléma kezelése sürgős, hiszen demográfiai előrejelzések szerint 2050-re Európában a lakosság egyharmada időskorú lesz. A tanulmány a témában fellelhető szakirodalmak, statisztikai adatok áttekintésével értékeli a kialakult helyzetet. A kapcsolódó kutatás empirikus része a foglalkoztatók körében végzett fókuszcsoportos és egy képző intézmény mélyinterjús elemzésén alapult, amely eredményeit a szerzők regresszió elemzéssel is alátámasztották. Mindkét esetben arra keresték a választ, hogy az idősebb korosztály oktatása és foglalkoztatottságuk növekedése között van-e összefüggés? Megállapították, hogy az idősebb korosztály képes és hajlandó tanulni, azonban a munkáltatók nem mindig elégedettek az oktatás eredményeként létrejövő többlettudással. Ennek oka az oktatás tematikájában, módszerében kereshető, amely nem azonos a pedagógiában és a felnőttoktatásban alkalmazottakkal.

letöltés

 

 
Lapszám: 
2014/3