Bérfelzárkózás Magyarországon: hipotézis vagy jól működő stratégia?

Az elmúlt években Magyarországon számos kedvező munkaerő-piaci tendencia bontakozott ki, teret adva a munkanélküliség csökkenésének, diverzifikáltabb álláslehetőségek megteremtésének, valamint a munkabérek növekedésének. Azonban felmerül a kérdés, hogy vajon közép-, illetve hosszú távon tetten érhető-e bérfelzárkózás hazánkban az Európai Unió fejlett tagállamaihoz vagy pedig szűkebben vizsgálódva, a kelet-közép-európai régió gyorsabban fejlődő országaihoz képest. Jelen tanulmány négy álláspont ütköztetésével és az ezekhez fűzött kiegészítésekkel tesz kísérletet a bérnövekedési tendenciák elemzésére, valamint legfőbb tényezőinek feltárására. Beszélhetünk-e magyar bérkonvergenciáról az elmúlt két évtizedben? A szerzők számos statisztikai elemzés után arra a következtetésre jutnak, hogy a felzárkózás egyelőre még várat magára, több tekintetben inkább a leszakadás fenyeget.

PDF

Lapszám: 
2019/5