Generációs különbségek, feszültségek (?) a HR szakemberek között

Könyvtárnyi szakirodalmat találunk, ha a mai munkaerő-állományt alkotó egyes generációk eltérő jellemzőiről szeretnénk bővebb ismereteket szerezni. Hazánkban talán a fejlett országok munkavállalóinál is markánsabb különbségek mutathatók ki a piacgazdasági átmenet előtt vagy után tanulmányokat folytatók ismeretanyaga, nyelvtudása között, és szakadéknyi az eltérés a legfiatalabbak és az idősebbek között például az informatika használata terén. Ezért – ügyelve az általánosítás veszélyeire – érdemes néhány összefüggését kibontani e témakörnek. Különös tekintettel arra, hogy például a HR munkakörökben nemcsak az ezeket ellátók kompetenciáiban, hanem az ellátandó feladatok jellemzőiben is komoly átalakulások figyelhetők meg, ha mindezt az elmúlt 25-30 év időhorizontján vizsgáljuk. Három életkorát tekintve nagyon különböző szakemberrel próbáltunk kicsit elmélyedni a témakörben.

letöltés

 

 

Lapszám: 
2014/6