Gondolatok az egyenlő bánásmód követelményének újraszabályozáshoz az új Munka Törvénykönyve nyomán

A tanulmány a Munka Törvénykönyvében szabályozott egyenlő bánásmód követelményének megváltozott szabályaival, illetőleg a törvény olyan további rendelkezéseivel foglalkozik, melyek szorosan összefüggnek a foglalkozás körében felmerülő diszkrimináció tilalmával. A cikk keretei között bemutatásra kerül az elv újraszabályozásának szükségessége, mely kérdést elsődlegesen a hazai joggyakorlatra, illetőleg az uniós standardokra tekintettel vesz górcső alá a szerző. A megváltozott szabályok struktúrája, szellemisége és lehetséges értelmezése is a tanulmány tárgyát képezi. Tárgyalásra kerül az a sajátos kapcsolatrendszer, amely az Mt. szabályai és a 2003. CXXV. törvény rendelkezései között áll fenn. Végezetül a szerző javaslatokat is megfogalmaz a hazai esélyegyenlőségi jog továbbfejlesztésére nézve.

letöltés

 

 

Lapszám: 
2013/4