Gyorselemzés: nők a Parlamentben – 2014

Ismét aktuális a kérdés, miért csekély a nők részaránya a politikai hatalom csúcsán hazánkban? Ma már a kutatók és a széles közvélemény által is elfogadott vélekedés, hogy a demokrácia követelménye a különböző társadalmi csoportok – így a nők és a férfiak – érdekeinek megjelenítése a politikai döntéshozatali folyamatokban. A nők parlamenti részvétele az esélyegyenlőség mércéjeként kezelhető a hatalom szférájában, mivel magas korrelációt mutat más politikai intézmények vezetésbeli pozícióinak jellemzőivel. Tükrözi a pártok nőpolitikáját, a pártok és a választók esélyegyenlőség iránti elkötelezettségét és a nők politikai aktivitását. A tanulmány a 2014. évi választási eredmények alapján mutatja be a nők pozícióját a társadalmi munkamegosztás eme világában, és a nemzetközi mércével mért csekély női részvétel alapvető okait. 

letöltés

 

Lapszám: 
2014/3