A humántőke színvonalának hatása a kínai tőkebeáramlásra Közép-Kelet-Európában

A publikáció témáját annak a kérdésnek a megválaszolása adja, hogy a kínai befektetések mennyire hozhatók összefüggésbe a közép-kelet-európai országokban meglévő humántőke színvonallal. A függő változó a beáramló kínai működőtőke-állomány volt. A Európai Unióba történő kínai befektetések tekintetében éles választóvonal húzódik a keleti és a nyugati országok között, mivel a kínai befektetők előszeretettel preferálják a Nyugat-Európában meglévő tudásintenzív szolgáltatásokat, iparágakat, míg Közép-Kelet-Európában az olcsó munkaerő megléte jelenti a vonzerőt. A korreláció-analízis rámutatott arra, hogy az egyes közép-kelet-európai országok között különbségek mutatkoznak abban a tekintetben, hogy a kínai befektetők mennyire reagálnak az oktatási és humánerőforrás színvonalra. Megállapításra került, hogy a független változók lényegében csak Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország valamint Románia tekintetében befolyásolták a kínai befektetői motivációkat a régióban.

letöltés

 

Lapszám: 
2015/4