Káprázat - valóság (Konfidencia - kompetencia)

 

KÁPRÁZAT - VALÓSÁG (KONFIDENCIA - KOMPETENCIA)

Az emberek millióit jellemzi a gyenge magabiztosság (konfidencia), s a legtöbbjük szenved is ettől. Nem utolsó sorban azért, mert csupán szándék és akarat alapján nehéz fejleszteni azt. Jó hír azonban, hogy a gyenge konfidencia sikereink elérésében kevésbé problematikus, mint azt gondolnánk – fejti ki kitűnő könyvében Tomas Chamorro-Premuzic.* A sématörő, gondolatébresztő könyv indukálta e rövid szemlézés/értekezés megírását.

A cikk befejező részét idézzük:

A szakirodalom áttekintése alapján összegezhetjük: ugyan szükségünk van erős önbizalomra, de amire valójában szükségünk van, az az önbizalom és a képességek közötti rés szűkítése, zárása.

Narcisztikussá váló kultúránkban önmagunk vak szeretete, önbizalmunk illúziókra épülő fejlesztése kortünetté, divattá vált, de ha azt nem alapozzuk meg kompetenciáink fejlesztésével, erősítésével, önmagában nem segít céljaink elérésében. Az optimizmus és az önbizalom sem lesz sikertényező, ha nem realisztikus, sőt vakká, érzéketlenné tehet bennünket fejlődésünkkel szemben, nem lesz támaszunk a ránk leselkedő veszélyek, kudarcok elkerülésében.

A népszerű hiedelemmel (és törekvésekkel) szemben a feltűnően magabiztos emberek (munkatársak, szakértők, vezetők, politikusok) kevésbé népszerűek környezetük szemében. Hosszabb távon kedvezőbben ítéljük meg a teljesítmény képességét, kompetenciáit (kiemelten a szociális kompetenciáit) láttatni és működtetni képes, ám önbizalomtól kevésbé duzzadó embereket tágabb környezetünkben és munkahelyünkön egyaránt. A valódi fejlődésben előnyösebb lehet bizonytalanságaink, gyengeségeink felismerése, elfogadása, mert ez fejlődési motivációt indukál.

Mit jelenthetne mindez, tágabb értelemben számunkra, milyen lenne egy kevésbé konfidens, kevésbé narcisztikus világban (társadalomban) élni? Például az emberek napjaikat kevésbé magabiztosan, ezért több előkészülettel kezdhetnék, amelyet kevesebb hibával és vitával folytatnának. A politikusok és a vezetők több töprengés, mérlegelés, előkészület, tárgyalás következtében kevésbé terhelnék drámai következményekkel (korrupció, háborúk, globális katasztrófák stb.) környezetüket – bennünket.

_______________________

* Tomas Chamorro-Premuzic (2013): Confidence. Overcoming Low Self Esteem, Insecurity and Self-Doubt, Penguin Group, New York.

 

Lapszám: 
2014/3