A magyar foglalkoztatáspolitika rögös útjai (I.) Amit az adatok mutatnak

A hazai munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika hatalmas és változatos, fordulatokkal teli utat járt be a rendszerváltás óta. A szerző ezt foglalta össze A magyar foglalkoztatáspolitika 30 éve: 1990-2020 - Dokumentumok, politikák és stratégiák, adatsorok összegző tanulmányában. Erre támaszkodva  e cikkben röviden összefoglalja, hogy milyen kép alakult ki benne ennek a 30 évnek a munkaerőpiaci folyamatairól. Ez persze biztosan szubjektív (is), de talán elgondolkodtató, és másokat is a saját véleményük kifejtésére inspirál.

Ezt a hatalmas utat két különböző nézőpont mentén érdemes végigkövetni. Ebben az I. részben a tényeket, a legfontosabb adatokat tekinti át, hazai és európai összevetésben, majd a II. részben a foglalkoztatási stratégiákat, benne a változó megközelítéseket, paradigma-váltásokat, és persze kiemelten a mának is szóló következtetéseket fogalmazza meg.

PDF

Az összegző tanulmány elérhető: https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34432

lletve külön az összegző fejezet: https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34431