Miként segíthetik a diákprojektek a pályaorientációt?

A 2022/2023-as tanévben első alkalommal megrendezett újszerű Diákprojektverseny célja az önismeret és a pályaorientáció támogatása, valamint a projektszemlélet és a projektekhez kapcsolódó transzverzális kompetenciák fejlesztése volt. Az országos versenyben résztvevő középiskolás csapatok saját megvalósított projekttel nevezhettek. A versenyt nagy érdeklődés kísérte, 52 csapat vett részt. A sikeres versenyt két egyetem egy-egy kara, és számos civil szakmai szervezet és vállalat támogatta. A kapott pozitív visszajelzések alapján a verseny a következő tanévben ismét megrendezésre kerül.  

A diákprojektek célja értékteremtés a szűkebb vagy tágabb környezet számára, bármilyen szabadon választható projektötlet megvalósítása útján. A diákprojektek lehetővé teszik, hogy a tanulók számukra újszerű tevékenységeket és szerepeket próbáljanak ki, hogy a megszokottól eltérő területeken különféle gyakorlati feladatokon dolgozzanak, hogy ismereteiket valós élethelyzetekben tényleges problémák megoldásában alkalmazzák, vagy éppen bővítsék, és a munka világában hasznosítható tapasztalatokat szerezzenek.

PDF