A mitikus karizma. Született, tanulható vagy fejleszthető képesség a karizmatikus megjelenés és viselkedés?

Irigyeljük „született misztikus” képességeikért a karizmatikus embereket. Szeretjük, tiszteljük, néha istenítjük is őket. Felnézünk rájuk. Bízunk bennük. A karizmatikus embert követjük, elfogadjuk nézeteit, elfogadjuk vezetőként.  Amikor megjelenik, részt vesz egy eseményen, az ott ülők rögtön figyelemmel övezik, hallani akarják mondanivalóját, kíváncsiak véleményére, meglátásaira. Tetszik, vagy nem, a karizma teszi kerekké a világot, a karizmatikus ember képes ösztönözni a környezetét, hogy az akarja tenni, amit ő elvár tőle.

A karizma kritikus az üzleti életben. Ha új munkakört szeretnénk, vagy feljebblépést a szervezeti karrier létrán, segít céljaink elérésében. Összehasonlító tanulmányok bizonyítják, hogy a karizmatikus munkavállalók magasabb teljesítmény értéket érnek el és hatékonyabbnak tekintik őket a vezetők és a beosztottak körében. Ha már vezető vagy, illetve vezetői törekvéseid vannak, a karizma megléte komolyan számit. Versenyelőnyt biztosít a legjobb tehetségek vonzásában és megtartásában. Elősegíti, hogy a munkatársaid akarjanak veled, csapatodban és szervezetedben dolgozni. A karizma teszi a sikeres értékesítőt, befektetőt, vállalkozót képessé arra, hogy sikeres, de nem karizmatikus társai közül teljesítményével messze kiemelkedjék.

A karizma ereje az üzleti környezeten kívül is érvényesül, hasznos a gyermeknevelésben, az oktatás-nevelésben, vagy a közösségért végzett munkában. Segíthet társainknál jóval népszerűbbnek lenni, társas helyzetekben nagyobb önbizalmat elérni és felmutatni. A karizmatikus orvost például jobban kedvelik páciensei, tanácsait, előírt gyógymódjait szívesebben követik. Ez hozzájárul szakmai sikereihez, hírnevéhez, karrierjének fejlődéséhez. A karizmatikus tanárt tanítványai még évtizedek múlva is példaképüknek tekintik. A felhozott esetek köre könnyen bővíthető egyéb tevékenységek, foglalkozások tömegével, melyből, bár nem tárgyaljuk, a politika művelése sem hagyható ki.

A népszerű vélekedéssel szemben a karizma nem mágikus képesség, hanem tanult viselkedés

Az emberek nem születésüknél fogva magnetikusak vagy karizmatikusak. Kiterjedt vizsgálatok szerint a karizma specifikus, nonverbális viselkedések eredménye, nem az egyénre jellemző, azzal együtt járó (inherens) vagy mágikus személyes minőség. Ha a karizma inherens megnyilvánulás lenne, a karizmatikus emberek mindig akként nyilvánulnának meg, azonban nem ez a helyzet. A karizma szintjei fluktuálnak, megjelenésük attól függ, hogy valaki alkalmazza-e, vagy sem a karizmatikus viselkedés formáit. Annak oka, hogy a karizmát veleszületett képességnek tartják az, hogy – mint sok más szociális készséget – általában már az életútjuk kezdetén tanulják az emberek, bár rendszerint ennek nincsenek tudatában. Csak kipróbálnak új viselkedési formákat, figyelik azok eredményét, hatását környezetükben, és folytonosan finomítják azokat. Végül ezek a viselkedési formák ösztönössé válnak. Számtalan jól ismert karizmatikus személyiség keményen dolgozott és dolgozik karizmájának megszerzésén, lépésről-lépésre fejlesztve egyes viselkedési formáit. Miután környezetük ennek eredményét, a csúcsteljesítményt nyújtó karizmatikus embert látja, alig hihető számukra, hogy mindez korábban kevéssé jellemezte csodált sztárjuk, példaképük viselkedését, megnyilvánulásait.

Mi jellemzi a karizmatikus viselkedést?

A karizmatikus személy viselkedésével azt a benyomást képes kelteni, hogy rendelkezik erővel, hatalommal (power) és a szívélyesség, emberi melegség (warmth) magas hőfokával. A karizmatikus viselkedés ennek a két minőségnek a kombinációját sugározza. „Harcolni vagy menekülni” az erő, a „barát vagy ellenség” a szívélyesség kérdése. A két minőséget a jelenlét (presence)alapozza meg. A jelenlét a karizma központi komponense, a vezetők karizmatikus viselkedése fejlesztésének legfontosabb eleme. Ha egy karizmatikus személyiség társaságában vagyunk, nem csak erejét és a belőle áradó szívélyességet érezzük, hanem azt is, hogy abban az időszakban teljesen ott és velünk, jelen van.

A karizmatikus viselkedés gyakorlati mágia, a karizma mára már alkalmazott tudomány. Módszerei, eszközei szisztematikusan taníthatók, tanulhatók, gyakorolhatók és azonnal alkalmazhatók a való világban. A karizmatikus viselkedés elsajátítása nehéz, fáradságos és terhes munkával jár. De nagyon kifizetődő mind abban, hogy hogyan viszonyulunk magunkhoz mind pedig abban, hogyan viszonyulnak hozzánk mások. Megtanulhatjuk, hogyan lehetünk befolyásosabbak, meggyőzőbbek és ösztönzőbbek. (Különösen, ha figyelmesen elolvassuk a nagy presztízsű kutató, egyetemi oktató, tanácsadó, média személyiség és „karizma coach”, Olivia Fox Cabane kutatásokon és gazdag tapasztalatain nyugvó érdekes, olvasmányos könyvét, amely írásunk alapját képezi. Olivia Fox Cabane (2012): The charisma myth: how anyone can master the art and science of personal magnetism. Portfolio/Penguin, USA.

Ne misztifikáljuk a karizmát! A karizma nem igényel különleges, személyes attraktivitást, azt sem, hogy megváltoztassuk személyiségünket. A karizma készség, fegyelem, mint egy sport űzése vagy egy zeneszerszám használata. Munkát, gyakorlást és megfelelő eszközök helyes használatát igényli.

A karizmatikus viselkedés elemei a jelenlét, az erő és a szívélyesség. Mindhármat többnyire a testbeszéd kommunikálja, amely nem áll tudatos ellenőrzésünk alatt. Inkább belső (érzelmi és értelmi) állapotunk határozza meg testbeszédünket. A karizma érvényre juttatásában tehát belső állapotunk kritikus jelentőségű. Jelen lenni, figyelemmel lenni mi történik egy adott eseményen fontosabb és eredményesebb, mint saját gondolatainkkal foglalkozni. Ha jelenlétet fejezünk ki, a környezetünk érzi, hogy figyelünk rá, respektálja és értékeli azt.

Melyek a karizmatikus viselkedés alkalmazásának akadályozó tényezői? A diszkomfort (kényelmetlen helyzet) hatással van belső állapotunkra, megakadályozza a jelenlét, az erő és a szívélyesség kifejezését. Hatással van arra, hogyan érzünk, hogyan teljesítünk, milyen benyomást keltünk másokban. Fizikai (ruházat, helyszín, időkeret) és mentális diszkomfortról (félelem, elégedetlenség, önkritika, önbizalom hiány) egyaránt beszélhetünk. Minden esetben a diszkomfort felismerése jelentheti az első lépést leküzdésében.

A karizmatikus viselkedés akadályainak leküzdése, a belső diszkomfort érzés megszüntetése. A belső diszkomfort kezelése egy háromlépcsős folyamat keretében lehetséges. Az első lépcső az úgynevezett destigmatizáció, vagyis annak felismerése, hogy valamennyien megtapasztaljuk, megéljük a belső diszkomfort hasonló formáit, s ez teljesen normális érzés, amit nem kell szégyellnünk. A második lépésben a diszkomfort érzés negatív hatásainak semlegesítése következik, emlékeztetve magunkat, hogy negatív gondolataink, érzelmeink nem szükségszerűen tükrözik a valóságot. A harmadik lépésben átírjuk (rewrite) a realitást, megtervezzük és interpretálunk egy olyan helyzetet, amely karizmatikusabb mentális állapotot eredményezhet.

Karizmatikus mentális állapot teremtése. Miután foglalkoztunk a karizmatikus viselkedés akadályainak leküzdésével, a következő lépés olyan mentális állapot teremtése, amely segít a karizma megjelenítésében. A vizualizálás (látási érzetalkotás) a professzionális atléták bevett módszere, különösen változatos és erőteljes eszköz a kívánt mentális állapot eléréséhez. A hála, a jóakarat és a részvét érzésének gyakorlása révén olyan mentális állapotot érhetünk el, amely támogatja a szívélyes, emberi melegséget sugárzó karizmatikus viselkedés megjelenítését. Meglepő módon, a magunk iránt érzett részvét, megértés megélése segít a karizma minden aspektusának elérésében. Fontos események előtt, az atlétákhoz hasonlóan, érdemes „bemelegítést” tervezni a karizmatikus csúcsteljesítmény eléréséhez. A fontos események előtt tanácsos kerülni azokat a negatív hatásokat, amelyek gátolhatják vonzó emberi megnyilvánulásaink, szívélyességünk, megjelenítését. „Fellépés” előtt inkább tervezzünk aktív önbizalom növelő tevékenységeket.

Karizmastílusok. Különböző személyiségek, helyzetek különböző karizma stílusok alkalmazását igénylik. A fókusz karizma elsősorban a jelenlétben és a kiváló figyelem koncentrációban mutatkozik meg. Ennek a stílusnak az alkalmazóját jól „halhatóvá”, érthetővé teszi, hallgatói, partnerei respektálják jelenlétét. A víziós karizma határozott víziót igényel, amelyet alkalmazója teljes meggyőződéssel képes előadni, inspirálva ezzel hallgatóit; higgyenek abban, és akarjanak a vízió elérésének részesei lenni. A szívélyesség karizma emberi melegséget és elfogadást sugároz, érzelmi kapcsolatot teremthet alkalmazója a környezettel. Az autoritás karizma erőt, hatalmat, statust jelez. A környezetet figyelmes meghallgatásra és az elmondottak követésére ösztönzi. „Performanszunkon” választhatunk is a felsorolt karizmastílusok között, de össze is kapcsolhatjuk azokat. Döntésünket személyiségünk, céljaink és az adott helyzet egyaránt befolyásolhatja.

Karizmatikus első benyomások. Az első benyomásokat megjelenésünkkel keltjük, amely tipikusan a kézfogással és a beszélgetés megkezdésével folytatódik. Érdemes megjegyezni: az emberek legkényelmesebben azokkal érzik magukat, akik valamilyen módon hasonlítanak hozzájuk megjelenésben és viselkedésben egyaránt. A jó első benyomások megalapozzák sikerünket, míg a rosszak tartósan terhelik. A sikeres „beszélgetők” (conversationalists) partnereikre koncentrálnak, ezzel jó érzéseket keltve bennük. A beszélgető partnerek így később is ezekre az érzésekre asszociálnak, amikor találkoznak velük.

Karizmatikus testbeszéd. Verbális kommunikációnk, azaz amit mondunk, elsősorban az emberek logikus oldalát érik el. Nonverbális kommunikációnk, azaz ahogy mondjuk, pedig az érzelmi oldalát érintik meg. A nonverbális kommunikáció erősebb reakciókat vált ki, és akcióra mozgósítja az embereket. Az emocionális fertőzés (contagion)révén érzelmeink átragadnak a hallgatóságra. A nonverbális szívélyesség kifejezése a megfelelő fizikai és személyes tér, valamint a partner(ek) komfortérzetének kialakításával valósítható meg. Ebben szerepet játszhat még a partnerek testbeszédének utánzása és a megfelelő szemkontaktus felvétele is.

Karizmatikus viselkedéssel, a karizmatikus stílusok megfelelő, szakmai segítséggel, pl. coachinggal begyakorolt alkalmazása révén jelentős sikereket érhetünk el nehéz, kritikus helyzetekben, prezentációk és beszédek tartásában egyaránt.

A karizma megváltoztatja az emberek karizmatikus személyekhez fűződő viszonyát. A karizma nem csak előnyt, kihívást is jelent. A karizmatikus személy, vezető, nem csak dicsőítés, de irigység tárgya is lesz. Vele szemben a legmagasabb várakozásokat, követelményeket támasztják. Fenn, a megközelíthetetlen csúcson, az elmagányosodás veszélye fenyeget. A dicsőség megosztása, mások munkájának elismerése, sebezhetőségünk felvállalása segít ennek a mellékhatásnak a csökkentésében.

A karizma, mint azt a történelem már sokszor bizonyította, rossz, manipulatív útra is terelheti alkalmazóját. Az emberek lelkesen követhetik vezetőjüket, sztárjukat akkor is, ha a követésre ösztönzött vízió, terv, elgondolás később hamisnak és kártékonynak bizonyul. A karizma erőteljes, hatásos eszköz, amely a karizmatikus személytől fokozott felelősséget követel.

 

 

Lapszám: 
2015/5