A munka és a környezetvédelem interkompatibilitása

A munka és a környezetvédelem interkompatibilitását az emberi szerveződés számos rendszerében nyomon lehet követni. A jog rendszere olyan modellben mutatja ki, hogy a munka világa és a környezetvédelem céljai összeegyeztethetők, melyben egyszerre látszik az elmélet és a gyakorlat. A munka világában megjelenő környezetvédelmi aspektusok a társadalom környezeti igényeit fogalmazzák meg az állam és általában a jogalkotó szervek felé. A társadalmi egyén környezeti jogai is ezekből az igényekből formálódtak: a jogalkotó válaszolt a társadalomnak, és a társadalom elkezdte alkalmazni a környezetvédelmet a munka világában is. Mindennek sokrétű következményei adódtak. A környezetvédelem jogi szabályozása és a munkajog környezetvédelmi szabályai ezeket a következményeket engedik detektálni. A teljes képhez nem elegendő a jog szemszögéből vizsgálni a munka és a környezetvédelem interkompatibilitását. Mégis a jog révén érthető meg a legtisztább formában, hogy a munka világa és a környezetvédelem nem egymás ellen hat, hanem egymással párhuzamosan, valamint egymást erősítve. A munka és a környezetvédelem céljait és követelményeit jogi eszközökkel egymáshoz lehet közelíteni, de a jog önmagában sosem fogja pótolni a környezetvédelmi társadalmi felelősségvállalást.

Lapszám: 
2011/1