A szomszéd kertje

 Magyarország és Szlovákia, e két szomszédos állam, igen gyakran válik összehasonlítás tárgyává. A rendszerváltás óta szinte évente készülnek tanulmányok, amelyek egybevetik a két ország gazdasági eredményeit vagy éppen eladósodottságuk mértékét, okait. Jelen összehasonlítás nem vállalkozik mélyenszántó közgazdaságtani tanulságok levonására. Kizárólag azt az állandóan jelenlevő kérdést vizsgálja, hogy vajon „zöldebb-e a fű a szomszéd kertjében“, vagyis, hogy miből él a sok millió átlagállampolgár, jólétük bebiztosításában milyen szerepet vállal az állam, illetve, hogy megkeresett jövedelmükből mekkora részt kell a puszta megélhetésre fordítaniuk.

letöltés

 

Lapszám: 
2014/4