Kis- és középvállalkozások toborzási-kiválasztási és munkaerő-megtartási gyakorlata: egy kvalitatív kutatás eredményei

 A tanulmány a magyar kis- és középvállalkozások (KKV-k) toborzási-kiválasztási, illetve megtartási gyakorlataival foglalkozik. A cikk első részében a témával kapcsolatos általános elméleti kérdéseket tárgyalják a szerzők, majd egy kvalitatív interjúkon alapuló, feltáró kutatás eredményeit ismertetik. A vizsgálataik rámutatnak arra, hogy bár a szakirodalmi állításoknak megfelelően a magyar kis- és középvállalkozásoknál is alacsony a toborzási-kiválasztási gyakorlatok formalizáltsága, a feltárt informális gyakorlatok hatékony és rugalmas megoldást nyújtanak számos, a kis- és középvállalkozásokat érintő munkaerő-piaci kihívásra. Ugyanakkor az online eszközök nyújtotta lehetőségek kihasználása még nehézségeket okoz. A kutatás eredményei arra is rávilágítanak, hogy a kapcsolati háló tudatos használata kiemelt jelentőséggel bír ezen a területen is.

PDF

Rovat: 
Archív 2019
Lapszám: 
2019/4