A logisztikai munkaköri leírások empirikus szerkezeti vizsgálata

Minden munkaszervezet számára fontos a munkamegosztás összhangjának megteremtése. Ennek egyik legfontosabb szervező dokumentuma a munkaköri leírás. Ahhoz, hogy a globális és helyi sajátosságokkal is rendelkező munkakörnyezetben versenyképes munkavégzés történjék, nélkülözhetetlen a munkakör pontos és alapos kimunkálása és annak írásos meghatározása, dokumentálása. A szerzők tanulmányukban arra kívánnak választ adni, hogy a vállalatok által alkalmazott munkaköri leírásokban, melyek azok a szerkezeti elemek, amelyekből egy jól szervező munkaköri leírást felépíthetnek. Az elvégzett empirikus elemzéseik alapján ajánlást fogalmaznak meg a jól használható és a munkakör használatához útmutatóul szolgáló dokumentumra vonatkozóan.

Lapszám: 
2012/1