A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon

 

Tanulmány alapjául szolgáló kutatás célja bemutatni és összehasonlítani a magyar és a szlovák munkaerő fluktuációt, illetve, hogy ez a fluktuáció milyen összefüggéseket mutat a foglalkoztatottak számával, az árbevétel változásával és a tulajdonosi formával. A vizsgálat már egy korábban készített kérdőíves felmérésre adott válaszokon alapul, mely egy kiterjedtebb munkaerő-piaci fluktuációs felmérés elvégzésére irányult. E felmérés eredményeiből a vállalatméretet, az árbevétel nagyságát, a tulajdonosi formát, illetve a cégekre vonatkozó fluktuációs adatokat használták fel a szerzők. A fluktuáció mértékét és megoszlását megvizsgálták külön-külön felsővezetők, középvezetők, adminisztratív munkatársak, valamint fizikai dolgozók szerinti bontásban. Az elemzésben a fenti szempontok alapján összegezték, hogy Magyarországon, illetve Szlovákiában melyik foglalkoztatási státuszban milyen mértékű munkaerő-fluktuáció figyelhető meg, illetve annak mértéke mennyire függ a vállalat jellemzőitől.

letöltés

 

Lapszám: 
2014/5