A rejtett tartalék: az elkötelezettség

A válságok jelentette vállalati kihívások fokozottan ráirányították a figyelmet a munkatársak elkötelezettségének fontosságára, mint a vállalat eredményességét meghatározó tényezőre. Emiatt érthető, hogy a modern emberi erőforrás menedzsment egyik központi kérdésévé válik az elkötelezettség. Jelen tanulmányban a szerzők saját tanácsadói, vezetői tapasztalataik alapján kialakított modell mentén keresik a választ a következő kérdésekre: Hogyan működik az elkötelezettség? Mitől lesz valaki elkötelezett, elégedett és elégedetlen? Milyen hatása van az elkötelezettségnek az üzleti eredményre? Mely tényezők, szervezeti jelenségek és milyen mértékben hatnak a munkavállalók elkötelezettségére? Mindez hogyan menedzselhető, és mindenekelőtt hogyan mérhető? E kérdéseket a szerzők a DSE (Dissatisfied, Satisfied, Engaged) modell keretei között vizsgálják.

Lapszám: 
2014/5