Új norma a rövidített California Psychological Inventory (S-CPI) személyiségteszthez

 

A California Psychological Inventory, valamint annak rövidített változata (S-CPI) hazánkban az egyik legelterjedtebb személyiséget mérő kérdőív. A teszt főképp a szociálisan kívánatos tulajdonságok mentén szolgáltat információt az azt kitöltő egyén jelleméről. A hazai adaptálás óta eltelt bő 40 évben az egyes skálákhoz tartozó átlagértékek frissítésére nem került sor – jelen tanulmány ezt a célt tűzte ki maga elé. A javasolt normát három végzettségi kategóriából (nyolc általános, szakmunkások, érettségizettek), mindkét nem tagjai közül, összesen 596 fő eredményei alapján állítottuk össze. A vizsgálati személyek munkaalkalmasság-vizsgálatokon, vagyis téthelyzetben töltötték ki a kérdőíveket. A kutatás kimutatta, hogy több skála esetében is jelentős eltérés mutatkozott a régi és új skálaátlagok közt, így az új norma a réginél jobban használható támpontot nyújthat azon szakemberek számára, akik téthelyzetben kívánják felvenni a kérdőívet az azt kitöltő személyekkel.

letöltés

Lapszám: 
2014/5