Fókuszban

A jegyzet Yuval Noah Harari történész nemrég magyarul is megjelent harmadik könyvének munkára vonatkozó főbb gondolatait ismerteti, s egészíti ki reflexiókkal.

Elemzések, vélemények

A tanulmány a magyar kisvállalatok munkavállalóikkal szemben támasztott „kemény” és „lágy”készség-elvárásait mutatja be egy kvalitatív kutatás alapján. 

A tanulmány első része a statisztikai adatok mellett az ingázásnak a munkavállalók mentális és fizikai állapotára vonatkozó hazai kutatások eredményeit és a releváns külföldi példákat tárja fel.

A cikk az idegen kultúrába való beilleszkedés nehézségeinek tényezőit, a beilleszkedéssel együtt járó érzelmi reakciókat mutatja be, végül a beilleszkedés szakaszait tárgyalja a szakirodalom alapján.

A cikk a nők munkakörülményeinek és így munkaerőpiaci helyzetének javításához felhasználható digitális eszközöket és alkalmazásuk lehetőségeit vizsgálja.

Krónika

A tanulmány bemutatja a Baden-Württembergi duális felsőoktatási minta (DHBW) kialakulásának és fejlődésének fontosabb lépéseit és taglalja a modell hazai bevezetésének tapasztalatait is.

A cikk történeti kitekintést ad az Ifjúsági Garancia uniós kezdeményezés eredetéről, és röviden bemutatja a hazai rendszert.

A szerzők a gyakornok (trainee) programok sikeres lebonyolításához adnak check-lista szerűen megfogalmazott ajánlásokat.

A Munkavédelem és Biztonságtechnika folyóirat megszűnése apropóján íródott cikk felidézi a folyóirat történetét, a publikációk témaköreit és bemutatja, hogy ezután a szakemberek hol kaphatnak teret hasonló anyagaik megjelentetésére.