Fókuszban

Átfogó, a foglalkoztatáspolitika alapelveit, eszözrendszerét összefüggéseiben tárgyaló kézikönyv jelent meg a közelmúltban, amely egyaránt ajánlható szakpolitikusoknak, elemzőknek,egyetemi tanároknak és hallgatóknak. (recenzió)

Elemzések, vélemények

A szerző számos, ma még nyitott kérdést tesz fel, amelyek megválaszolása segítene felvázolni, hogy milyen is lesz a munka világa 20-30 év múlva.

A jegyzet bemutatja az erős állam fogalom, illetve alakváltozatai utóbbi két évtizedben történő felbukkanásának körülményeit, s modellezi a fejlesztő állam munkaerőpiaccal kapcsolatos intézkedéseit.

A cikkben a szerző alapvetően az IMF szakértői tanulmánya főbb megállapításaira támaszkodva, hipotetikus jelleggel felvázol néhány olyan folyamatot, amely a járvány következményeként módosíthatja a neo-globalizáció trendjeit, gyorsíthatja a robotizációt.

Krónika

17 európai tagállam munkaügyi szervezete alkalmazza ma már a videotanácsadást. Ennek előnyeiről, hátrányairól  és különösen a jövőjéről megoszlanak a vélemények.

Az MKT Munkaügyi Szakosztály konferenciáján a home office pszichológiai aspetusait és következmébnyeit vitatták meg a különböző szakterületekről érkező előadók.

Az Opus et Educatio 2021/2. számában megjelent tanulmány szerzői arra vállalkoznak, hogy a pandémia előtti időszak demográfiai, gazdasági, továbbá munkaerő-piaci főbb tényezőit számba vegyék, annak érdekében, hogy ezen tényezők válság utáni helyzetének előrejelzéséhez egyfajta bázist adjanak.

Romló mentális egészség, csökkenő bizalom, növekvő egyenlőtlenségek Európa szerte a járvány újabb évének kezdetén, 2021 tavaszán az EU 27 tagállamában.

Beszélgetés Nagy Gábor Miklóssal, a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságvezetőjével arról hogy a Társaság hogyan reagált a járvány kihívásaira, és az új online csatornák milyen módon gazdagították a tevékenységüket.

Az összeállítás célja felhívni a figyelmet a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat társadalmilag és gazdaságilag is fontos tevékenységére.