2007/10

2007/10

 

A 2007. októberi szám tartalomjegyzéke

 

 

TISZTELT KOLLÉGÁK!

2          Jelentős változások várhatók folyóiratunk tartalmában és megjelenésében
 

TÉNYEK,  TRENDEK, VÉLEMÉNYEK 

3          Kommentárok (Tóthné Sikora Gizella, Dr. Szentmihályi Károly)

5          A felnőttképzés szerepe a szakmastruktúra átalakításában

            (Beszélgetés Szilágyi Antallal)

9          Mediáció – a munkahelyeken is (Mihály Ildikó)

 

SZAKCIKKEK, TANULMÁNYOK

 

11        Sáriné Dr. Csajka Edina – Dr. Tóth Katalin: Nemek közötti

            bérkülönbségek a profit-orientált szektorban

18        Dr. Julesz Máté: Amicus curiae levél az ionizáló sugárzásról

22        Csehné Dr. Papp Imola – Tóbiásné Hanusz Ildikó: A Pest megyei

            szakképzés a munkaerőpiac szemszögéből

 

MUNKATUDOMÁNYI FIGYELŐ

 

26        Farkas Péter: A közgazdasági elméleti iskolák a foglalkoztatásról,

            különös tekintettel a globalizáció hatásaira (II. rész)

 

MUNKAPIAC

 

31        A régiós főigazgatói értekezleten hangzott el… (Dr. Rózsa József)

32        A halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek társadalmi beilleszkedését

            elősegítő képzési program (2005-2007) (Karakas Ilona)

35        A Tápióvidékről jelentjük(Lovasné Szemők Ildikó)

39        Saját kuckó – avagy ahol az esélyegyenlőség megszületik (Tapolcai Zoltán)

42        A Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ (Deák Miklósné)

46        A Munkapiac hírei

 

MUNKAJOG

 

47        Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása II. (Dr. Farkas Tibor)

49        A jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése (Dr. Dux László)

 

TALLÓZÓ

 

51        A HR jövője Európában (Ism.: Somfai Gábor)

54        Szép, új menedzsment (Ism.: Dr. Forgács Katalin)

 

CÉGINFO

 

55        Pannonjob = szakértő segítség – segítő szakértelem