2007/11

2007/11

 

A 2007. novemberi szám tartalomjegyzéke

 

 

TISZTELT KOLLÉGÁK!
 

2          A változások iskolája
 

TÉNYEK,  TRENDEK, VÉLEMÉNYEK 
 

3          A foglalkoztatásbõvítés perspektívái (Beszélgetés Dr. Fóti Klárával)

7         ,,No, ha ezek után se tudják, hogy mi kell nekem...” (Tapolcai Zoltán)

13         Az étkezési utalvány szerepe (Adler Judit – Akar László)
 

SZAKCIKKEK, TANULMÁNYOK
 

16        Ecsédi István: Szervezetfejlesztés a vállalatok különbözõ korszakaiban

23       Adorjáni Mária – Dr. Nemeskéri Gyula: A szervezetek sikere: a közvetlen
           termelésirányítók vezetési hatékonyságának fejlesztése

28        Borbély Tibor Bors: Az élethosszig tartó pálya-, karrier-tanácsadásról EU-s
            nézõpontból

35        Török L. Gábor: A 360 fokos értékelés módszertani tapasztalatai egy 
             magyarországi vezetésértékelés példáján

41         Kasza Jánosné – Dr. Lakatos Miklós: Elkezdõdött a FEOR-93 foglalkozási 
             nomenklatúra felülvizsgálata

MUNKATUDOMÁNYI FIGYELŐ
 

46       Selmeczy Iván: Diplomás pályakezdõk és egyetemi, fõiskolai karok
         vállalati szemszögbõl – 2007
 

MUNKAPIAC
 

50        A régiós fõigazgatói értekezleten hangzott el... (Dr. Rózsa József)

51        Az ÁFSZ szakmai grémiuma (Dr. Rózsa József)

53        A munkaerõ-kölcsönzõk 2006. évi tevékenysége (Pénzné Somogyvári
         Zsuzsanna)

56        Görögtûz (Dr. Rózsa József)

57        Több üzemlátogatást szeretnének (Bódi Csaba)

58        A magán munkaközvetítõk 2006. évi tevékenysége (Pénzné Somogyvári
         Zsuzsanna)

60        A megváltozott munkaképességûek munkahelyteremtését és
         foglalkoztatását elõsegítõ támogatási eszközök mûködése az
         Északalföldi régióban (Dr. Rezsõfi István)

66      A kirendeltség és szolgáltató központ mint új szervezeti egység kialakítása és
            mûködése Debrecenben (Dr. Jáczku Tamás)

70        A Munkapiac hírei

 

MUNKAJOG

 

72          IFA – Új jelenség a nemzetközi munkajog és a munkaügyi kapcsolatok
           rendszerében (Kun Attila)

75        Bécsben találkoztak a mediátorok (Dr. Rúzs Molnár Krisztina)

76        A rehabilitációs járadékról dióhéjban – a munkáltató szemszögébõl
           (Dr. Horesnyi Júlianna)

78           A munkahelyi alkohol- és drogtesztek alkalmazása (Dr. Hegedûs
            Bulcsú)

81        A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának alapkérdései az
            Európai Unióban (Dr. Hajdú József)
 

TALLÓZÓ 
 

 

 

 

84        Amit a Manchester Unitedtõl tanulhatunk (Ism.: Rolek Tamás)