2008/4

2008/4

 

A 2008. IV. negyedévi szám tartalommutatója

 

 

 

Fókuszban

 

1     A tudásmenedzsment

 

Tények, trendek, vélemények

 

4     Nemeskéri Gyula: A tudás menedzselése   

7     Tóthné Sikora Gizella: Fókuszban a Bolognai-folyamat, az átalakuló felsőoktatás

       és a munkaerőpiac

11   Szilas Roland: HR eszközök és a munkavállalók lelkiismereti szabadsága

14   Tudásmenedzsment szakmai közösségek működtetésével.

       Beszélgetés Tomka Jánossal, a KPMG-BME Akadémia társelnökével (Mihály Ildikó)

 

Munkapszichológia

 

18    Juhász Márta: A tudásmenedzsment és a pszichológia

19    Az információtól a tudásbázis kialakításáig és alkalmazásáig (Soós Juliánna Katalin)

25    Csízik Tímea: A készségfejlesztő karrierprogramok résztvevőinek kiválasztása

 

Munkajog

 

35    Rúzs MolnárKrisztina – Berki Gabriella:A munkahelyi stressz egyes munkajogi

       összefüggései

40    Horesnyi Julianna: Nagyító alatt a munkaviszonyban álló személyek képzésének

        támogatása

44    Szénási Enikő: Gyakornokok a munkahelyen

 

Szakcikkek, tanulmányok

 

47    Mihály Ildikó: „Tacit tudás”, mint a vállalati siker egyik eleme

51    Kleisz Teréz: A professziók előtti kihívások

61    Koncz Katalin: Nemek szerinti bér- és keresetkülönbség Magyarországon és az

        Európai Unióban

76    Lindner Sándor: A munkaerőköltség 2006. évi alakulása

 

OHE oldalak

 

83    Füredi konferencia a résztvevők véleményének tükrében (Bóday Pál)

 

HR Benchmark

 

89   A benchmarking és a best practice szerepe a versenyképesség megőrzésében

      (Dara Péter)

90   Czakó Norbert – Gősi Zsuzsanna: Fejlesztési és képzési trendek a

      Képzési Benchmark Felmérés alapján

 

Párbeszéd

 

101  Közös részvétel a képzésekben (Lux Judit)

 

Tallózó

 

104  A tudás szabadsága – a tanulás szabadsága. Egy periodika a

       tudásmenedzsment jegyében (Halmos Csaba)

105  Törékeny tudástársadalom (Forgács Katalin)

106  Gazdálkodj okosan a tehetséggel! (Krisztián Béla)

107  A munkavállalók személyes adatainak védelme a magyar munkajogban

       (Hegedűs Bulcsú)

 

Pálya – Kép

 

108   A főnökeim és én. Beszélgetés Bárány Györggyel, egy sikeres „HR seniorral”

        (Munkácsy Ferenc)