Apák a munkaerőpiacon kívül

A munkaerőpiaccal összefüggésben gyakran vizsgált kérdés, hogyan viselkednek a kisgyermekes szülők a gyermek születését követő időszakban, milyen tényezők befolyásolják egy édesanya döntéseit, hogy viszonyul mindehhez munkahelye, hogyan alakul a családi élet dinamikája. Arról azonban nemigen olvashatunk, hogy mi történik akkor, ha az édesapa vállalja – rövidebb-hosszabb időre – a gyermekgondozással kapcsolatos feladatokat, míg az édesanya a munkaerőpiac aktív szereplőjévé válik ismét. Kik is ezek az édesapák, hogyan gondolkodnak, mi jellemzi ezeket a családokat, milyen a kapcsolatuk a munkaerőpiaccal? Habár a vizsgált édesapák száma hazánkban igen alacsony, arányuk – kis mértékben, de – folyamatosan növekszik. Ezért tűnik szükségesnek, hogy a kisgyermekes édesanyák mellett a kisgyermekes édesapákat is megismerhessük. Egy, a fenti témában végzett kutatás eredményeire hívja fel a figyelmet a konferenciabeszámoló.

PDF