Az életút-támogató pályaorientáció rendszere változó gazdasági és társadalmi környezetben

A munkaerőpiac más területeihez hasonlóan nagyfokú bizonytalanság és átmenetiségjellemzi a szakmai pályafutás, a karrierek világát. Erre reflektál az életút-támogató pályaorientáció fogalma, amely megjeleníti a változatos életpálya támogatásának a szükségességét, annak tényét, hogy a 21. századi életutak többsége a klasszikus, ipari társadalmi pályautak leírása szerint atipikussávált. A tanulmány áttekinti az életút-támogató pályaorientáció elméleti előzményeit, fogalmi kereteit, kiindulópontokkal és bő irodalomjegyzékkel szolgál a témakörrel behatóbban foglalkozni szándékozók számára.

PDF

 

Rovat: 
Archív 2017