Az Európai Bizottság javaslata a szociális jogok európai pillérének kialakítására

 

Az Európai Bizottság javaslata a szociális jogok európai pillérének kialakítására

- Egy méltányosabb Európáért -

 Széles körű konzultációt követően 2017. április végén az Európai Bizottság ismertette az Unió szociális dimenziójának erősítését szolgáló javaslatait. A20 kulcsfontosságú elvet és jogot tartalmazó szociális jogok pillére iránytűül szolgál a megújított konvergencia-folyamat számára, melynek célja a munka- és életkörülmények javítása Európában.

Az euróövezet számára kialakítandó, de a részvétel iránt érdeklődő valamennyi uniós tagállam számára alkalmazható szociális pillér megerősíti az uniós és a nemzetközi jogi vívmányokban már lefektetett egyes jogokat, másrészt szükség szerint kiegészíti azokat. A pillérben foglalt elvek és jogok a következő három kategóriába sorolhatók: az esélyegyenlőség és a munkaerő-piaci hozzáférés, a méltányos munkafeltételek, valamint a szociális védelem és a társadalmi befogadás. Mindhárom terület javaslatai arra helyezik a hangsúlyt, hogy miként lehet kezelni a munka és a társadalom világában tapasztalható új fejleményeket annak érdekében, hogy teljesüljön az EU-szerződéseknek a teljes foglalkoztatottságot és a társadalmi haladást célul tűző, magas szinten versenyképes szociális piacgazdaságra vonatkozó ígérete.

A pillérben foglalt elvek és jogok hatálybalépésük előtt számos további jogalkotási kezdeményezést igényelnek. Más esetekben a hatályos uniós jogszabályok aktualizálására, kiegészítésére, avagy hatékonyabb érvényesítésére lesz szükség. A pillérben foglaltak érvényesítése a tagállamok, az uniós intézmények, a szociális partnerek és más releváns szereplők közös felelőssége.

Ami az Európai Bizottságot illeti, már jelenleg is számos konkrét, jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéssel támogatja a szociális jogok európai pillérét. Ilyen pl. a szülők és gondozók munka és a magánélet közötti egyensúlyára, illetőleg a munkavállalók tájékoztatására, a szociális védelemhez való hozzáférésre és a munkaidőre vonatkozó kezdeményezés.

Ún. szociális eredménytábla is létesült annak érdekében, hogy a tendenciákat és teljesítményeket az Unió valamennyi országában nyomon lehessen követni a célul tűzött „szociális AAA” minősítés irányába történő lépések szempontjából. Az uniós források pedig – különösen az Európai Szociális Alap – pénzügyi támogatást nyújtanak a pillér kulcsfontosságú célkitűzésének megvalósításához.

Bővebben:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=2786&furtherNews=yes

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_hu.htm