Az európai munka-, pálya- és karrier-tanácsadók kompetencia-rendszereinek áttekintése

 

2009-ben a CEDEFOP, az Európai Unió Szakképzés-fejlesztésért Felelős Intézete, amely az elmúlt években maga is saját életpálya-tanácsadó kabinetet működtet, az angol NICEC-t (National Institute of Careers Education and Counselling), azaz a Nemzeti Életpálya-oktatási és Pályatanácsadó Intézetet bízta meg egy, az európai tagállamokra kiterjedő kutatással. Az elemzés célja egyfelől a tagállamokban életpálya tanácsadással foglalkozók szakmai képzéseinek összehasonlító vizsgálata volt, másfelől – követve az angolszász hagyományokat – egy európai életpálya tanácsadó szakember kompetenciajegyzékének megrajzolására szólt a tender.

„A karrier-, pályatanácsadás professzionalizálódása Európában” című tanulmánykötet néhány hónappal a francia elnökség alatt elfogadott új életpálya tanácsadási állásfoglalást követően jelent meg. Tartalmában jól illeszkedik az oktatásügy nagy területei (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás) és a munkaügy egyes részterületei (EURES, EUROPASS, PLOTEUS, Bologna átállás stb.) kompetencia alapú megközelítéseinek sorába.

borbelytibor [kukac] lab [dot] hu ( )

Lapszám: 
2009/4