Az otthoni munkavégzés (home office) aktuális munkajogi kérdései

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló kormányrendeletben szereplő felhatalmazás szerint a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, továbbá a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti. Emellett a rendelet lehetőséget biztosított arra is, hogy a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek. Az nem kétséges, hogy első olvasatra valóban nagyon könnyen jutatunk arra a megállapításra, hogy a munkajog a rendelet hatására teljes egészében a polgári jog viszonyrendszeréhez idomult, és a közjogi – leginkább védelmi célú – elemek mellőzhetőek lehetnek. Ezek a nézetek azonban nem vesznek figyelembe néhány nagyon fontos körülményt, melyek közül a legfontosabbakat a vizsgálja az itt elérhető cikk.

PDF

Ugyanezekről a kérdésekről a publikáció szerzője a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztályának felkérésére egy videós előadást készített, amely az alábbi linken érhető el.

https://www.mkt.hu/hu/2020/05/20/a-home-office-aktualis-kerdesei-videos-eloadas/