Munkajog

Elküldhetik-e a cégek dolgozóikat távmunkára, hogy energiát takarítsanak meg?

Munkajogi szakértői válaszok az energiafogyasztás témájában a munkáltatók és munkavállalók között esetlegesen felmerülő legfontosabb kérdésekre.

A munkajogi szabályozás három évtizede (konferencia beszámoló)

Több szakmai grémium szervezett közös konferenciát abból az alkalomból, hogy 30 éve született meg a rendszerváltás utáni új Munka Törvénykönyve, illetve 10 éve történt (egyébként sokat vitatott) jelentős átalakítása.

Mi is az az MTVSZ?

Az összeállítás célja felhívni a figyelmet a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat társadalmilag és gazdaságilag is fontos tevékenységére.

Az otthoni munkavégzés (home office) aktuális munkajogi kérdései

A veszélyhelyzetben népszerűvé vált otthoni munkavégzés elrendelését kormányrendelet segítette. Ennek kapcsán a szerző azt elemzi egy cikkben és részletesebben egy videós előadásban, hogy ezzel milyen mértékben gyengült a munkajog védelmi szerepe.

A gyengébb fél védelmében

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szervezésében 2019. november 7-én került megrendezésre „A gyengébb fél védelmében” című konferencia, ahol kilenc előadás keretében tárgyalták az előadók ezt az érdekes és aktuális témakört.

Jelentősen változnak a munkahelyi adatkezelésekre vonatkozó előírások

Az Országgyűlés 2019. április 1-én elfogadta az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot. A módosítás mintegy 86 ágazati törvény adatvédelmi rendelkezéseit módosítja a tavaly életbe lépett GDPR végrehajtásához szükséges jogrendszeri koherencia biztosítása érdekében. 

A távmunka szabályozása Magyarországon – munkajogi és foglalkoztatáspolitikai célok, intézkedések és problémák

Amikor a cikk éppen két éve megjelent, a távmunka egy kétségtelenül perspektívikus, mégis perifériális jelenség volt a munka világában. Mára státusza jelentősen megváltozott...

Az emberi jogok és a munkajog zsinórmércéi

A tanulmány részletesebb bepillantást enged az egyes emberi jogi követelmények munkaviszonyban játszott szerepébe, melynek időszerűségét az új Munka Törvénykönyv megváltozott általános zsinórmércéi adják. A szerző célja, hogy írásával hozzájáruljon az emberi jogok munkaviszonyban érvényesülő szerepének közéleti vitájához.