Érdekviták, illetve az azokhoz kapcsolódó alternatív vitamegoldási módszerek szabályozása az új Munka Törvénykönyvében

A tanulmány arra keresi a választ, hogy a kollektív munkajog alanyai kialakult érdekvitáikat miképpen rendezhetik a törvény keretei között, a 2012. évi Mt. milyen (új?) lehetőségeket biztosít számukra egy-egy munkaharccal veszélyeztetett helyzetet megelőzően. A szerző szerint a hazai szakirodalom nem ad átfogó képet a munkaügyi viták szabályozása kapcsán, sok esetben csupán a törvény értelmezésével találkozhat az olvasó. Megállapítható, hogy a magyar munkajogi szabályozás nem támogatja a munkaügyi viták megoldását. A kutatás az egyéni vitákra, valamint a jogvitákra részleteiben nem terjed ki. A cikk keretei között bemutatásra kerülnek a törvényi szabályozás hiányosságai, illetőleg az azokat orvosolható megoldási javaslatok egyaránt.

letöltés

 

 

 

 

Lapszám: 
2014/3