Munkaügyi kapcsolatok

A rendszerváltás és a Munkástanácsok – Palkovics Imre

E dokumentum összeállítója részleteket idéz fel Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke 2015-ben keletkezett szakdolgozatából, amelyben első kézből nyomon követhetjük a rendszerváltás korai éveit, melynek mint szakszervezeti vezető, országgyűlési képviselő cselekvő részese volt.

Fából vaskarika? Az „alt-labour” szervezetek munkajogi lehetőségei Magyarországon

A tanulmány azt vizsgálja, hogy „alternatív” vagy „alt-labour” szakszervezeti tevékenységek kapcsán a kollektív munkajogi szabályozás milyen kihívásokkal néz szembe.

Társadalmi párbeszéd, avagy a munkaügyi kapcsolatok makroszintje (recenzió)

A közelmúltban az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg László Gyula és Sipos Norbert nagyívű tanulmánya, amely a társadalmi párbeszéd elméletét és gyakorlatát dolgozza fel a teljeskörűség igényével.

A munkaügyi érdekegyeztetés három évtizede

A tanulmány teljességre törekedve a munkaügyi érdekegyeztetés intézményeinek létrejöttét, jellemzőit és további sorsát tekinti át 1988-tól napjainkig, utalva 2010-ben bekövetkezett fordulatra.

A szakszervezeti tagdíjak levonásának új szabályairól (vélemény)

A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló törvény tervezetére reagáló szakszervezeti állásfoglalás szakmai alapját képező tanulmány.

A munka beszüntetésének joga és ahogyan éltünk vele

A szerző a sztrájkok szabályozásának folyamatát és a hazai munkabeszüntetések korántsem dicsőséges három évtizedes történetét, jellemzőit mutatja be.

A fenntartható munkaerőpiac egyes kérdéseiről

Az írás A fentartható munkaerőpiac dilemmája c. vitaanyagból a külső és belső feltételeknek nevezett tényezőkhöz fűz észrevételeket, kiegészítéseket elsősorban a munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában.

A fenntartható munkaerőpiac kérdésköre, avagy egy vitairat margójára

Az egyik nagy szakszervezeti szövetség elnökének a fenntartható munkaerőpiac vitairat érdekképviseletekre, azon belül is a szakszervezetekre vonatkozó részeihez fűzött észrevételei, javaslatai.

A munkajogi szabályozás hatása a munkaügyi kapcsolatokra (és vice versa)

Beszélgetés Szabó Imre Szilárddal a "10 éves a munka törvénykönyve" címmel rendezett konferencián megtartott előadása kapcsán.

Platformmunka a gyakorlatban, a szakszervezetek szerepe

A cikk a közelmúltban a platformmunkákkal kapcsolatban megjelent publikációkból, állásfoglalásokból idéz fel néhányat, nem a megoldás igényével, sokkal inkább  gondolatébresztő szándékkal.