Munkaügyi kapcsolatok

A munkaügyi érdekegyeztetés három évtizede

A tanulmány teljességre törekedve a munkaügyi érdekegyeztetés intézményeinek létrejöttét, jellemzőit és további sorsát tekinti át 1988-tól napjainkig, utalva 2010-ben bekövetkezett fordulatra.

A szakszervezeti tagdíjak levonásának új szabályairól (vélemény)

A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló törvény tervezetére reagáló szakszervezeti állásfoglalás szakmai alapját képező tanulmány.

Az érdekegyeztetés három évtizede (összefoglaló kerekasztal beszélgetésekről)

A kerekasztal beszélgetéseken elhangzott gondolatok segíthetik a jövőbeni munkaügyi kapcsolatok sikeres kiépítését és korrigálhatók a jelenlegi gyakorlat hiányosságai, ha az itt elmondottak meghallgatásra találnak a jogszabály-alkotók és az érdekegyeztető fórumok résztvevői körében.

A munka beszüntetésének joga és ahogyan éltünk vele

A szerző a sztrájkok szabályozásának folyamatát és a hazai munkabeszüntetések korántsem dicsőséges három évtizedes történetét, jellemzőit mutatja be.

A fenntartható munkaerőpiac egyes kérdéseiről

Az írás A fentartható munkaerőpiac dilemmája c. vitaanyagból a külső és belső feltételeknek nevezett tényezőkhöz fűz észrevételeket, kiegészítéseket elsősorban a munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában.

A fenntartható munkaerőpiac kérdésköre, avagy egy vitairat margójára

Az egyik nagy szakszervezeti szövetség elnökének a fenntartható munkaerőpiac vitairat érdekképviseletekre, azon belül is a szakszervezetekre vonatkozó részeihez fűzött észrevételei, javaslatai.

A munkajogi szabályozás hatása a munkaügyi kapcsolatokra (és vice versa)

Beszélgetés Szabó Imre Szilárddal a "10 éves a munka törvénykönyve" címmel rendezett konferencián megtartott előadása kapcsán.

Platformmunka a gyakorlatban, a szakszervezetek szerepe

A cikk a közelmúltban a platformmunkákkal kapcsolatban megjelent publikációkból, állásfoglalásokból idéz fel néhányat, nem a megoldás igényével, sokkal inkább  gondolatébresztő szándékkal.

A május elseje születéséről

A politikai aktualitásokat és áthallásokat figyelmen kívül hagyva érdemes néhány sorban megemlékezni május elseje, a munkavállalói érdekvédelem szimbolikus napja történetéről.

Hogyan jutottunk idáig? Formális és informális alkuk a munka világában

A cikk egy új, eddig még nem említett adalékkal szolgál a szakszervezetek jelenlegi, általában kedvezőtlennek értékelt helyzete elemzéséhez.