Teljesítményértékelés, karriermenedzsment

A férfi karriertervezés

Napjainkban a karrier kérdése egyre inkább a munkavállalók munkahely-választásának fókuszpontjába kerül. Egy adott munkáltató melletti döntés esetén sokat jelent, hogy a foglalkoztató milyen karrierkilátásokat tud biztosítani az adott dolgozó számára. A férfiak esetében a karriertervezés egyre hangsúlyosabb kérdéssé válik a szervezeti HR életében. Mire vágynak, mit szeretnének elérni a férfi munkavállalók, és a munka, avagy a család jelenti-e számukra a prioritást.

A tehetségátok – Miért küzdenek ezzel és hogyan juthatnak túl rajta a szervezetek kiválasztott tehetségei?

A szervezetek magas potenciálú, a jövő vezetőiként számon tartott ifjú szakértői, menedzserei számára gyakran úgy tűnik, hogy már megalapozták vezetői növekedésük feltételeit a szervezeti ranglétrán. Várják már kiérdemeltnek hitt vezetői kinevezésüket – a jövőben élnek. Így, miközben törekednek arra, hogy a szervezeti vezetési ideálokkal kompatibilisek legyenek, gyakran eltemetik azokat a sajátos értékeiket, amelyek okán a kiválasztottak csoportjába kerültek. Kockázatkerülővé, a "szürkék hegedősévé" válnak és a szervezet számára értéktelennek bizonyulnak.

A női karriertípusok és jellemzőik

A munkaerőpiachoz való viszony szempontjából a nők háromféle karriertípusba sorolhatók. A tanulmány ezek jellemzőit ismerteti, és bemutatja, hogy Magyarországon milyen igény, lehetőség mutatkozik a különböző női karrierutak esetében, és felhívja a figyelmet az ilyen típusú vizsgálatok gyakorlati jelentőségére.

Mindenki a kompetenciáról beszél!

Manapság a kompetencia rendkívül divatos fogalom, számos területen és számos megközelítésben használják. A tanulmány felvázol egyet a lehetséges értelmezések közül, bemutatja ennek megjelenését a felnőttképzésben. És kifejti a mérés és az eredmények alkalmazásának néhány fontos aspektusát a munkáltatók és munkavállalók kapcsolatában. Külön felhívja a figyelmet a kompetencia S faktorára, vagyis azokra a speciális tényezőkre, amelyekre fókuszálva a gyakorlatban jól elkülöníthetővé válnak az adott kompetenciában jól és kevésbé jól teljesítők.

Hogyan (ne) menedzseljük a tehetségeket?

A ma oly divatos, de egyértelműen nem definiált „tehetségmenedzsment” fogalmának sokféle értelmezésével találkozhatunk Egy biztos azonban: a sikeres tehetségmenedzsment a HR számos alrendszerének összehangolt működését feltételezi. A szerző ezúttal azokat a hibákat is sorra veszi, amelyeket  jószándékúan ugyan, de gyakorta elkövetünk.

Kellenek-e a tehetségek?

A szerző novemberben arról írt honlapunkon, hogy ismerőse végül a tehetséges, bár nehezen kezelhető munkatársát tartotta meg, és megvált a „szürke egérkétől”. Vajon így van-e ez a vállalkozások többségénél?