Munkaidő-gazdálkodás, atipikus foglalkoztatás

Kerekasztal a munkaerőimportról (összefoglaló)

Az online konferencia célja a Magyarországon megjelenő munkaerőimport aktuális helyzetének és jövőbeli kilátásainak megvitatása volt.

A négynapos munkahét vizsgálata (konferencia beszámoló)

A négynapos munkahét vizsgálatának szempontjairól, bevezethetőségéről folytattak gondolatébresztő kerekasztal-beszélgetést az MKT Munkaügyi Szakosztály online konferenciájának résztvevői.

Home office, mint eszköz a fenntartható munkaerőpiachoz?

A szerző a munkaerőpiac fenntarthatóságáról folytatott vita egyes megállapításait az atipikus foglalkoztatás, a home office, mint munkavégzési forma elemzésével egészíti ki.

Atipikus vélemény a részmunkaidős foglalkoztatásról

Az Opus et Educatio online szakmai folyóirat 2022/1. számában jelent meg Munkácsy Ferencnek a megszokottól némileg eltérő szemléletű írása a részmunkaidős foglalkoztatás munkagazdasági összefüggéseiről.

A home office "váratlan térnyerése" és lehetséges jövője

A koronavírus világjárvány felértékelte az otthoni munkavégzést. A jegyzet szerzője a home office munkajogi előzményeit és jelenlegi szabályozását foglalja össze, utalva ezen atipikus munkavégzési forma jövőjére.

A rugalmas munkavégzés németországi szabályozása

A szerző a németországi tapasztalatokra építve mutatja be a rugalmas munkavégzési lehetőségeket, összefoglalva azok előnyeit és hátrányait.

Az önfoglalkoztatás aktuális jellemzői az EU-ban

A legújabb kutatási eredmények szerint az önálló vállalkozók aránya az Unió országaiban ugyan nem változott, számos jellemzőjük azonban jelentősen módosult. Általánosságban elmondható, hogy az önálló vállalkozások, illetőleg az önfoglalkoztatás sajátosságai a korábbiakhoz képest jóval változatosabb képet mutatnak, olyannyira hogy ez a sokféleség komoly kihívást jelent a releváns szakpolitikák formálói számára.

Duális munkaerőpiac és munkajog

 A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Magyar Munkajogi Társaság a duális munkaerőpiac, az atipikus munkaviszonyok, ezen belül a határozott idejű munkaszerződések gazdasági és munkajogi aspektusait tekintette át 2017. április 6-án az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában.

A munkaidő és szabályozása az EU-ban

Az Eurofound tematikus jelentése szerint az EU-s tagállamok többségében az elmúlt 15 évben a munkaidő tekintetében nem történtek drámai változások, s a jellegzetes különbségek nagy része is érvényes maradt.

A láthatatlan háztartási munka – fórumbeszélgetés

A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Munka Világa műhelyének áprilisi fórumbeszélgetése a háztartás köré szerveződő munka világában kalandozott. E gazdasági szektor Magyarországon ismét egyre növekvő teret nyer, miközben hagyományosan – de világszerte is – jellemzője, hogy szerződések, jogszabályok nem védik a munkavállalót.