Szervezés, vezetés

Értékek és munkamódszerek változása a magyar iparvállalatoknál

A szerzők a Magyarországon működő, többségükben külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál kutatták az elmúl húsz évben történt szervezeti, technológiai változásokat. A tanulmányban összehasonlítják a rendszerváltás előtti, állami tulajdonban lévő vállalatok és a mai, versenyszférában tevékenykedő cégek értékrendjét, juttatási rendszerét.

A logisztikai munkaköri leírások empirikus szerkezeti vizsgálata

Minden munkaszervezet számára fontos a munkamegosztás összhangjának megteremtése. Ennek egyik legfontosabb szervező dokumentuma a munkaköri leírás. Ahhoz, hogy a globális és helyi sajátosságokkal is rendelkező munkakörnyezetben versenyképes munkavégzés történjék, nélkülözhetetlen a munkakör pontos és alapos kimunkálása és annak írásos meghatározása, dokumentálása.

P&P Stratégiai barométer 2011

394 nemzetközi szinten dolgozó topmenedzser nyilvánított véleményt a mai körülmények között legfontosabb vezetői kvalitásokról, vállalati stratégiai, és HR stratégiai kérdésekről a Dr. Pendl & Dr.Piswanger Vezetői Tanácsadó hazai és kelet-európai kutatásában.

Motiváció és szervezeti hatékonyság vezetői stílusváltással

Vajon miben rejlik az inspiráló vezető titka? Tanulható-e a vezetői stílus? Vezetőként tudunk-e biztos pontot mutatni munkatársainknak? Miért hatékony a coaching típusú vezetői stílus?

Kell egy jó csapat - kezdjük a felsővezetői teamnél!

A menedzsment eredményességének egyik kézenfekvő mutatója, hogy milyen arányban találunk elkötelezett dolgozókat a szervezetben.

A vállalkozói kompetenciák hatása a vállalkozások sikerességére

A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen vállalkozói kompetenciák, készségek megléte/hiánya okozza a vállalkozás sikerességét/sikertelenségét, és a sikerességet meghatározó magkompetenciákat milyen metodika mentén lehet kiépíteni, fejleszteni.


 

A beosztottak bevonása a döntéshozatalba

A cégek dolgozói sokszor robotnak érzik munkájukat, mert nem tekintik őket „embernek”. Pedig ismereteiknek és készségeiknek birtokában olcsóbban és többet tudnának termelni, ha hallgatnának rájuk. Sok dolgozó elidegenedik a cégtől, amely foglalkoztatja, ennek nagyarányú rendszeres távolmaradás, kis termelékenység, nagy munkaerő-vándorlás a következménye. Ezek megszüntetésére a javaslat: a dolgozókat be kell vonni az alsóbb fokú döntésekbe.

Hogyan növelhetjük az elkötelezettséget a szervezetekben?

 

Hogyan növelhetjük az elkötelezettséget a szervezetekben?

 Gyakran beszélünk a vezetés jelentőségéről a szervezetekben, de igen ritkán beszélünk a szervezeti tagság jelentőségéről. Ugyanakkor a szervezeti tagok elkötelezettsége nélkül sem a teljesítmény, sem a vezetés nem lenne lehetséges. Ez a cikk magáról a tagságról és arról szól, hogy hogyan lehet a tagság elkötelezettségét növelni.

A vezetés természetének átalakulása

A munka változó világában a vezetők szerep- és feladatköre is folyamatosan változik, alakul. Ahogy változnak a munka tér- és időbeli határai, lassan felbomlik az az egység, amit eddig megszokottnak tekintettünk, és egy új típusú struktúra jön létre a munka világában. A munkahely, munkaidő fogalmak jelentése és jelentősége is átalakulóban van. A munkát végző ember a cyber-térnek, a mobilkommunikációs eszköztárnak és az új típusú információs csatornáknak köszönhetően időtől, tértől függetlenül képes a minőségi munkavégzésre.