Munkaerőhelyzet, foglalkoztatáspolitika

A magyar fiatalok munkaerőpiaci helyzete

Az Új Munkaügyi Szemle 2024/1. számában megjelent cikkükben a szerzők egy ritkán elemzett korcsoport, a 25-29 év közötti nem tanuló, nem dolgozó – NEET – fiatalok munkaerőpiaci helyzetével foglalkoznak. Köztük kiemelkedően magas a tartósan leszakadók aránya.

A hazai munkaerőpiac 2023-ban a KSH adatok fényében

A KSH kiadványa részletes helyzetképet ad a munkaerőpiac alakulásáról. 2023-ban folytatódtak, bár lassultak az előző évben megfigyelt folyamatok. Összefoglaló a főbb adatokról.

Foglalkoztatáspolitika a háborús veszélyhelyzetben

A jegyzet a 2022 tavasza óta, a kihirdetett háborús veszélyhelyzetben meghozott főbb foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket tekinti át.

A foglalkoztatási szolgálat három évtizede (összefoglaló)

A foglalkoztatási szolgálat három évtizede – az intézményi képességépítés hiányosságai. Ezzel a címmel szervezett online szakmai konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2023. szeptember 14-én.

Népszámlálás 2022 – az első eredmények

Az Egerben megtartott 61. Közgazdász Vándorgyűlésen az MKT Munkaügyi Szakosztálya  a 2022. évi népszámlálás részletes területi és ágazati munkaügyi statisztikai eredményeiről rendezett tematikus szekcióülést.

A magyar foglalkoztatáspolitika rögös útjai (II.) A foglalkoztatáspolitika stratégiái, paradigmaváltásai

A hazai munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika folyamatait bemutató cikk második része az elmúlt 30 év foglalkoztatási stratégiáit, benne a változó megközelítéseket, paradigmaváltásokat foglalja össze, illetve kiemelten a mának szóló következtetéseket is megfogalmaz.

A magyar foglalkoztatáspolitika rögös útjai (I.) Amit az adatok mutatnak

A szerző a  hazai munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika változatos, fordulatokkal teli folyamatait mutatja be szubjektív, elgondolkodtató és másokat is saját véleményük kifejtésére inspiráló módon.

A magyar munkaügyi szervezet 30 éve. Az intézményi képességépítés hiányosságai

Az 1991-ben életre hívott magyar munkaügyi szervezet a múlt paradigmájában rekedt. Ez a rövid írás az okokat keresi.

Foglalkoztatási keretrendszerek és folyamatok

A cikkválogatás az utóbbi években az online Munkaügyi Szemle keretei között, a Chronica Laboris rovatban megjelent recenziók, összefoglalók, jegyzetek közül emel ki olyan írásokat, amelyek napjaink munkaerőpiaci, foglalkoztatási folyamatainak áttekintéséhez, esetleg megértéséhez adhatnak új nézőpontot.

Munkapiaci válságok

A szerző az elmúlt évtizedek gazdasági folyamatainak munkapiaci hatásait vizsgálja a munkapiaci keresés hatékonyságát, továbbá  a kereslet és kínálat súrlódásait leíró függvények segítségével.