Munkaerőhelyzet, foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatási keretrendszerek és folyamatok

A cikkválogatás az utóbbi években az online Munkaügyi Szemle keretei között, a Chronica Laboris rovatban megjelent recenziók, összefoglalók, jegyzetek közül emel ki olyan írásokat, amelyek napjaink munkaerőpiaci, foglalkoztatási folyamatainak áttekintéséhez, esetleg megértéséhez adhatnak új nézőpontot.

Munkapiaci válságok

A szerző az elmúlt évtizedek gazdasági folyamatainak munkapiaci hatásait vizsgálja a munkapiaci keresés hatékonyságát, továbbá  a kereslet és kínálat súrlódásait leíró függvények segítségével.

A foglalkoztatás ágazati és területi szerkezetének változása 1990 és 2022 között

A cikk a foglalkoztatottaknak a rendszerváltás óta lezajlott nemzetgazdasági ágak szerinti átrendeződését, valamint a területi különbségek alakulását elemzi.

Modern falvak és foglalkoztatás (a konferencia összefoglalója)

A foglalkoztatás fontosságából kiindulva a konferencia résztvevői számos, továbbgondolásra érdemes konkrét javaslatot fogalmaztak meg a falvak helyzetének javítására. Az összefoglaló ezek ismertetésére koncentrál.

A foglalkoztatáspolitika esélye

A jegyzet áttekinti az elmúlt három évtized eredményeit a foglalkoztatási célok és eszközök terén, azok főbb dilemmáit bemutató mértékadó publikációkat, s kitér az önálló foglalkoztatáspolitika létrehozásának, illetve mozgásterének feltételeire.

A foglalkoztatással kapcsolatos megfontolandó tanulságok és javaslatok

A szeptemberi Közgazdász-vándorgyűlésen a foglalkoztatási helyzet főbb jellemzőiről, az okokról és a legfontosabb teendőkről elhangzottak összefoglalása

A közfoglalkoztatás célcsoportja (a műhelykonferencia összefoglalója)

A műhelykonferencia résztvevői arra vállalkoztak, hogy górcső alá vegyék a 2011-2021 közötti időszakban a közfoglalkoztatásba bevont célcsoport jellemzőit, és ezen keresztül értékeljék a szakpolitikai célok megvalósulását.

A munkaerőhiány és a munkaerő-tartalékok (a szekcióülés összefoglalója)

A Közgazdász-vándorgyűlés munkaügyi szekciójában a munkaerőhiány és a munkaerő-tartalék együttes jelenléte volt a panelbeszélgetés témája.

A foglalkoztatáspolitika három évtizede (konferencia beszámoló)

Az elmúlt három évtized változatos foglalkoztatáspolitikájának elemzése számos izgalmas tanulság levonására alkalmas. Erre törekedtek az MKT Munkaügyi Szakosztály rendezvényének résztvevői.

Ukrán menekültek munkaerőpiaci integrációja az EU/EGT térségben. Svéd és német megoldások

Az ukrajnai háború következtében kialakult menekülthullám egyre komolyabban kihat az EU egyes tagállamainak foglalkoztatási helyzetére és így munkaerőpiaci szolgáltatásaikat is új kihívások elé állítja.