Szociálpolitika, nyugdíjrendszer

Konzultáció a szociális jogok európai pilléréről

2016. december végéig folyik az Európai Bizottság által ez év tavaszán indított széles körű konzultáció, amely keretében az európai polgárok (így Ön is!) a szociális jogok jövőbeli európai pillérének előzetes tervezetét véleményezhetik.

Fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatásának tapasztalatai

A cikk bemutatja a fővárosi hajléktalan személyek munkaerő-piaci helyzetét, és egy ezzel kapcsolatos, 2013-15 között végzett panelkutatás alapján kitér a hajléktalanok foglalkoztatási problémáinak kezelésére hivatott állami fenntartású közfoglalkoztatási rendszerek működésére.

„Eltartott” nyugdíjasok

A cikkben a szerző röviden összefoglalja, hogy miért véli indifferensnek a nyugdíjak finanszírozása szempontjából a munkaképes korúak csökkenő létszámát, miközben kétségtelen, hogy az időskorúak létszámának rohamos és feltartóztathatatlan növekedése a közeljövő egyik kiemelt társadalmi-gazdasági feszültségforrása.

Tudósítás a "Szociális vállalkozás, mint munkahely" találkozóról

A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Munka Világa műhelyének 2015. október 8-i kerekasztal beszélgetésének résztvevői a szociális vállalkozások hazai mezsgyéin kalandoztak. A szervezők ez alkalommal is olyan szakembereket tudtak meghívni, akiknek nem csak általános rálátásuk van a szektorra, hanem számos eseti ismerettel és évtizedes személyes tapasztalattal is rendelkeznek a területről.

A fejlett országok nyugdíjrendszerei

A Pénzügyi Szemlében jelent meg Halmosi Péter „A nyugdíjrendszerek átalakulása az OECD-országokban a 2008-as válság után” című tanulmánya. (főbb megállapítások)

Létezhetünk-e "LÉT"-nélkül?

A közelmúltban látott napvilágot a LÉT-munkacsoport jóvoltából egy hazai kezdeményezés, amely azonban a választási kampányba keveredve politikai felhangokat kapott, és így, bár élénk vitát váltott ki, de a polémiában a szakmai szempontok nem kaptak kellő figyelmet. 

Social policies - Social Europe guide

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament.

A szociális vállalkozások és az inkluzív piac szerepe a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásában

A tanulmány fő célja, hogy rávilágítson, milyen szerepet tölthetnek be a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások a hátrányos helyzetűnek/leszakadónak tekintett régiókban élők mindennapjaiban. Célunk ismertetni és értelmezni a szociális vállalkozás fogalmát, szintetizálni a fellelhető szakirodalmat és a kutatási tapasztalatokat.

Szociális beruházások - az Európai Bizottság friss intézkedéscsomagja

Az Európai Bizottság a „Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében” című, februárban elfogadott közleményében felszólította a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként a szociális beruházásokat és korszerűsítsék jóléti rendszereiket.